پسری که با استفاده از قرص خواب‌آور دختری را بی‌هوش کرده بود بعد از اینکه او را ربود در هنگام تعرض به او از وی فیلم و عکس تهیه کرد. بیهوش کردن دختر شهرستانی توسط پسر تهرانی و فیلمبرداری از لحظات تعرض. در تاریخ هفتم تیرماه امسال دختری به شعبه مربوط به آدم‌ربایی دادسرای جنایی تهران مراجعه کرد و گفت که خواهر ٢٧ ساله‌اش (مونا) دو شب پیش مورد تعرض پسری جوان قرار گرفته است. او به بازپرس مرشدلو گفت: «چند روز پیش خواهرم برای پیگیری کارهای دانشگاهی اش از شهرستان به تهران آمد. او در روزهای اول ورود ب ...


خبر اجتماعی,اخبار حوادث

پسری که با استفاده از قرص خواب‌آور دختری را بی‌هوش کرده بود بعد از اینکه او را ربود در هنگام تعرض به او از وی فیلم و عکس تهیه کرد.
 

بیهوش کردن دختر شهرستانی توسط پسر تهرانی و فیلمبرداری از لحظات تعرض

در تاریخ هفتم تیرماه امسال دختری به شعبه مربوط به آدم‌ربایی دادسرای جنایی تهران مراجعه كرد و گفت كه خواهر ٢٧ ساله‌اش (مونا) دو شب پیش مورد تعرض پسری جوان قرار گرفته است. او به بازپرس مرشدلو گفت: «چند روز پیش خواهرم برای پیگیری كارهای دانشگاهی اش از شهرستان به تهران آمد. او در روزهای اول ورود به تهران آشنایی مختصری با پسری پیدا كرده اما آنها اصلا همدیگر را ندیده بودند .

تا اینكه آن پسر یك شب با او قرار گذاشت. آن شب تا سحر من منتظر خواهرم بودم اما او نیامد كه نیامد. تا اینكه در ساعت ٧ صبح او با چهره به هم ریخته به خانه آمد و گفت آن پسر به او تعرض كرده است.»
 

خواهر این دختر به بازپرس دادسرا گفت كه خواهرش در خانه است اما آنقدر حالش بد است كه نمی تواند درباره جزییات حادثه آن شب صحبت كند.
 

چند رو�� بعد از طرح شكایت خواهر مونا، او در دادسرای جنایی حاضر شد و درباره جزییات حادثه آن شب به قاضی مرشدلو گفت: «آن شب من سوار موتور مجید بودم كه ناگهان احساس تشنگی زیادی كردم. بطری آب‌معدنی را از داخل كیفم بیرون آوردم و همین كه خواستم آن را بخورم مجید بطری را از دستم گرفت و گفت كه می‌خواهد آن را پر از آب كند.
 

او رفت و بعد از چند لحظه برگشت درحالی كه بطری آب معدنی را پر از آب كرده بود و تكه‌هایی سفیدرنگ نیز در آن دیده می‌شد. آنها را به مجید نشان دادم و او گفت كه املاح و كلر داخل آب است. من هم به او اعتماد كردم و بطری آب را تا آخرش سر كشیدم. بعد از چند دقیقه سرم گیج رفت و وقتی به هوش آمدم خودم را در خانه مجید دیدم. او تا صبح من را در خانه نگه داشت و مورد اذیت و آزار قرار داد.»
 

بعد از شكایت مونا و خواهرش به دادسرا پیگیری پلیس برای دستگیری مجید (٣٤ساله) آغاز شد. تا اینكه پلیس در تاریخ ٢٥ تیرماه او رادر خانه‌اش دستگیر كرد. مجید بعد از حضور در دادسرا خیلی زود به آدم‌ربایی و تعرض به مونا اعتراف كرد و گفت كه با قصد و انگیزه قبلی این كار را انجام داده است. اما آنچه مونا و خواهرش را بیش از پیش نگران می كند این است كه مجید در شب حادثه تعدادی عكس و فیلم از شاكی پرونده تهیه كرده و این موضوع را همانجا به او گفته است.
 

البته مونا در قراری كه مدتی بعد از حادثه با مجید (متهم پرونده) گذاشته او را وادار كرده تا تعدادی از عكس‌ها را از داخل گوشی اش پاك كند. اما مونا در دادسرا به قاضی گفت كه من هنوز از پاك شدن تمام عكس‌ها در سیستم كامپیوتر و گوشی مجید اطمینان ندارم.
 

به این ترتیب پلیس دستور بازرسی از سیستم كامپیوتر شخصی مجید را صادر كرد اما در سیستم خانگی او هیچ عكسی پیدا نشد. وقتی هیچ عكسی در سیستم مجید پیدا نشد مونا به بازپرس گفت كه مجید ممكن است عكس‌ها را در یك حافظه جدا نگهداری كند و بعدها برای گرفتن انتقام از او مورد استفاده قرار دهد. به این ترتیب قاضی مرشدلو دستور ادامه پیگیری پرونده را صادر كرد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه