خواب ناكافي از عوامل موثر افسردگی بعد از زایمان است

سرویس زناشویی جوان ایرانی؛ بخش بارداری و زایمان:

پژوهشگران بیمارستان دانشگاه استاوانگر در نروژ با مطالعه و آزمایش روی 2 هزار و 830 زن که به تازگی وضع حمل کرده بودند، دریافتند: زنانی که مستعد ابتلا به افسردگی پس از زایمان هستند، اغلب در هفته‌های اول بعد از وضع حمل کمتر از دوره بارداری یا دوره‌های دیگر در سن تولید مثل می‌خوابند و همین کم خوابی خطر بروز افسردگی را در آنها افزایش می‌دهد.
 
 
 
 

این بررسی‌ها بین سال‌های 2005 تا 2006 صورت گرفته است.

در این پژوهش سایر فاکتورهایی که ممکن است در بروز افسردگی پس از زایمان تاثیر داشته باشند، مانند اختلالات خواب در گذشته، تولد اولین فرزند، عدم تغذیه نوزاد با شیر مادر، تولد نوزاد زودرس و یا نوزاد پسر و شرایط استرس زا در زندگی مورد توجه قرار گرفتند و معلوم شد بدون وجود این فاکتورها، خواب ناکافی پس از زایمان عاملی است که می‌تواند به تنهایی در بروز افسردگی در مادر موثر باشد.

خواب ناکافی از عوامل موثر افسردگی بعد از زایمان است

پژوهشگران تاکید دارند: خستگی پس از وضع حمل ممکن است با کمبود خواب در مادر ارتباط داشته باشد اما کاهش انرژی روزانه عامل مهمی است که سبب بروز افسردگی می شود.

با توجه به نتایج این تحقیق پژوهشگران معتقدند؛ ممکن است بتوان با رفع مشکلات خواب در این زنان مشکل افسردگی آنها را نیز درمان کرد.

 

 

خواب ناكافي از عوامل موثر افسردگی بعد از زایمان است

 

به گزارش ایسنا، علت بروز این اختلال انطباق روان شناختی لازم پس از تولد، کمبود خواب و مراقبت از نوزاد می‌باشد. البته این احتمال هم وجود دارد که افسردگی پس از زایمان ناشی از تغییرات هورمونی باشد که‌ بر حالات‌ روحی‌ روانی‌ مادر تأثیرگذار هستند.

پذیرفتن‌ مسؤولیت‌ 24 ساعته‌ مراقبت‌ از یک‌ نوزاد شیرخوار تطابق‌ عمده‌ای‌ را از نظر روانی‌ و شیوه‌ زندگی‌ در اکثر مادران‌ می‌طلبد و حتی‌ اگر نوزاد فرزند اول‌ نباشد باز هم ممکن است این مشکل وجود داشته باشد. این‌ استرس‌های‌ فیزیکی‌ و روانی‌ معمولاً با استراحت‌ ناکافی‌ تا هنگام‌ ثبات‌ یافتن‌ نیازهای‌ معمول‌ کودک‌ همراه‌ است.، بنابراین‌ خستگی‌ و افسردگی‌ در مادران‌ غیرمعمول‌ نیست‌.

استرس، کمبود خواب، تغذیه‌ نامطلوب، فقدان‌ حمایت‌ مادر از سوی‌ همسر و سابقه‌ اختلالات‌ روانی‌ قبلی‌ در مادر از عوامل تشدید کننده این بیماری هستند.

بنابراین متخصصان خاطرنشان می‌کنند:

قطعا تولد یک نوزاد روی خواب تمام اعضای خانواده تاثیر می‌گذارد اما وقتی مادر افسرده است و یا از خستگی مفرط در طول روز شکایت دارد، این وضعیت باید برای همسر وی و سایر اطرافیان در خانواده مهم باشد و این افراد بویژه باید در مراقبت‌های شبانه به مادر کمک کنند. 

 

پژوهشگران بیمارستان دانشگاه استاوانگر در نروژ با مطالعه و آزمایش روی 2 هزار و 830 زن که به تازگی وضع حمل کرده بودند، دریافتند: زنانی که مستعد ابتلا به افسردگی پس از زایمان هستند، اغلب در هفته‌های اول بعد از وضع حمل کمتر از دوره بارداری یا دوره‌های دیگر در سن تولید مثل می‌خوابند و همین کم خوابی خطر بروز افسردگی را در آنها افزایش می‌دهد.

این بررسی‌ها بین سال‌های 2005 تا 2006 صورت گرفته است.

در این پژوهش سایر فاکتورهایی که ممکن است در بروز افسردگی پس از زایمان تاثیر داشته باشند، مانند اختلالات خواب در گذشته، تولد اولین فرزند، عدم تغذیه نوزاد با شیر مادر، تولد نوزاد زودرس و یا نوزاد پسر و شرایط استرس زا در زندگی مورد توجه قرار گرفتند و معلوم شد بدون وجود این فاکتورها، خواب ناکافی پس از زایمان عاملی است که می‌تواند به تنهایی در بروز افسردگی در مادر موثر باشد.

خواب ناکافی از عوامل موثر افسردگی بعد از زایمان است

پژوهشگران تاکید دارند: خستگی پس از وضع حمل ممکن است با کمبود خواب در مادر ارتباط داشته باشد اما کاهش انرژی روزانه عامل مهمی است که سبب بروز افسردگی می شود.

با توجه به نتایج این تحقیق پژوهشگران معتقدند؛ ممکن است بتوان با رفع مشکلات خواب در این زنان مشکل افسردگی آنها را نیز درمان کرد.

خواب ناكافي از عوامل موثر افسردگی بعد از زایمان است

به گزارش ایسنا، علت بروز این اختلال انطباق روان شناختی لازم پس از تولد، کمبود خواب و مراقبت از نوزاد می‌باشد. البته این احتمال هم وجود دارد که افسردگی پس از زایمان ناشی از تغییرات هورمونی باشد که‌ بر حالات‌ روحی‌ روانی‌ مادر تأثیرگذار هستند.

پذیرفتن‌ مسؤولیت‌ 24 ساعته‌ مراقبت‌ از یک‌ نوزاد شیرخوار تطابق‌ عمده‌ای‌ را از نظر روانی‌ و شیوه‌ زندگی‌ در اکثر مادران‌ می‌طلبد و حتی‌ اگر نوزاد فرزند اول‌ نباشد باز هم ممکن است این مشکل وجود داشته باشد. این‌ استرس‌های‌ فیزیکی‌ و روانی‌ معمولاً با استراحت‌ ناکافی‌ تا هنگام‌ ثبات‌ یافتن‌ نیازهای‌ معمول‌ کودک‌ همراه‌ است.، بنابراین‌ خستگی‌ و افسردگی‌ در مادران‌ غیرمعمول‌ نیست‌.

استرس، کمبود خواب، تغذیه‌ نامطلوب، فقدان‌ حمایت‌ مادر از سوی‌ همسر و سابقه‌ اختلالات‌ روانی‌ قبلی‌ در مادر از عوامل تشدید کننده این بیماری هستند.

بنابراین متخصصان خاطرنشان می‌کنند:

قطعا تولد یک نوزاد روی خواب تمام اعضای خانواده تاثیر می‌گذارد اما وقتی مادر افسرده است و یا از خستگی مفرط در طول روز شکایت دارد، این وضعیت باید برای همسر وی و سایر اطرافیان در خانواده مهم باشد و این افراد بویژه باید در مراقبت‌های شبانه به مادر کمک کنند.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه