راهنمای ورزش در دوران حاملگی و پس از زایمان

سرویس زناشویی جوان ایرانی؛ بخش بارداری و زایمان:

۱ - قبل از ورزش ۵ تا ۱۰ دقیقه خود را گرم کنید .


۲ - ورزش را با یک دوره خنک کردن توسط حرکات آرام با حرکات کششی که به حداکثر کشش نمیرسد ادامه دهید .


۳- ورزش منظم حداقل ۳ بار در هفته بهتر از فعالیتهای نامنظم است .

راهنمای ورزش در دوران حاملگی و پس از زایمان


۴ - از انجام ورزش های سنگین در هوای مرطوب ، گرم و یا هنگام تب خودداری نمائید .


۵ - از حداکثر توان خود استفاده نکنید و از تا شدن یا باز شدن شدید مفاصل پرهیز نمائید .


۶ - میزان حداکثر مجاز ضربان قلب خود را با مشورت یک پزشک تعیین کنید .


۷ - جهت پرهیز از سرگیجه به تدریج برخیزید و از ماه چهارم حاملگی به بعد ، تمرینات در وضعیت خوابیده به پشت را انجام ندهید .


۸ - اگر نشانه های غیرمعمول در شنا ظاهر شد ورزش را متوقف نمائید و با یک پزشک مشورت کنید .


۹ - برای جلوگیری از ، کم آبی بدن قبل ، حین و بعد از ورزش مایعات فراوان بنوشید .


۱۰ - مطمئن شوید که دریافت انرژی شما برای تأمین نیاز اضافی جهت ورزش حاملگی کافی باشد .


۱۱- از وان گرم و سونا پرهیز نمائید.

 
۱ - قبل از ورزش ۵ تا ۱۰ دقیقه خود را گرم کنید .


۲ - ورزش را با یک دوره خنک کردن توسط حرکات آرام با حرکات کششی که به حداکثر کشش نمیرسد ادامه دهید .


۳- ورزش منظم حداقل ۳ بار در هفته بهتر از فعالیتهای نامنظم است .

راهنمای ورزش در دوران حاملگی و پس از زایمان


۴ - از انجام ورزش های سنگین در هوای مرطوب ، گرم و یا هنگام تب خودداری نمائید .


۵ - از حداکثر توان خود استفاده نکنید و از تا شدن یا باز شدن شدید مفاصل پرهیز نمائید .


۶ - میزان حداکثر مجاز ضربان قلب خود را با مشورت یک پزشک تعیین کنید .


۷ - جهت پرهیز از سرگیجه به تدریج برخیزید و از ماه چهارم حاملگی به بعد ، تمرینات در وضعیت خوابیده به پشت را انجام ندهید .


۸ - اگر نشانه های غیرمعمول در شنا ظاهر شد ورزش را متوقف نمائید و با یک پزشک مشورت کنید .


۹ - برای جلوگیری از ، کم آبی بدن قبل ، حین و بعد از ورزش مایعات فراوان بنوشید .


۱۰ - مطمئن شوید که دریافت انرژی شما برای تأمین نیاز اضافی جهت ورزش حاملگی کافی باشد .


۱۱- از وان گرم و سونا پرهیز نمائید.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه