ناصرالدین شاه. ناصرالدین میرزا معروف به قبله عالم، سلطان صاحبقران و بعد شاه شهید، چهارمین شاه از دودمانقاجار ایران بود. وی طولانی‌ترین دوره پادشاهی را در میان دودمان قاجارداراست. ناصرالدین شاه، طولانی‌ترین دوره پادشاهی را در میان دودمان قاجار داراست. ناصرالدین میرزا معروف به قبله عالم. مطالب بیشتر در این مورد. امامزاده صالح تهران در دوره قاجار+عکس. عکس حجاب زنان دوره قاجار. مقبره کوروش بزرگ در دوره قاجار+عکس. عکس درخت چنار امامزاده صالح در دوره قاجار. عکس زن دوچرخه سوار در دوره قاجار.


ناصرالدین شاه

ناصرالدین میرزا معروف به قبله عالم، سلطان صاحبقران و بعد شاه شهید، چهارمین شاه از دودمانقاجار ایران بود. وی طولانی‌ترین دوره پادشاهی را در میان دودمان قاجارداراست.

ناصرالدین شاه، طولانی‌ترین دوره پادشاهی را در میان دودمان قاجار داراست.

ناصرالدین میرزا

ناصرالدین میرزا معروف به قبله عالم


مطالب بيشتر در اين مورد

امامزاده صالح تهران در دوره قاجار+عکس

عکس حجاب زنان دوره قاجار

مقبره کوروش بزرگ در دوره قاجار+عکس

عکس درخت چنار امامزاده صالح در دوره قاجار

عکس زن دوچرخه سوار در دوره قاجار

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه