وضعیت سقط جنین و تخم پوچ چیست؟

سرویس زناشویی جوان ایرانی؛ بخش بارداری و زایمان:

اصولا سقط به معنای خروج محصولات حاملگی قبل از ۲۰ هفتگی است. در اینجا برخی وضعیت ها و تعریف پزشکی مربوط به آن ذکر می شود.


تهدید به سقط:

زمانی از این عبارت استفاده می شود که خونریزی (به هر شکل از لکه بینی تا خونریزی شدید) قبل از ۲۰ هفتگی رخ دهد. این حالت در ۳۰ تا ۴۰ درصد حاملگی ها رخ می دهد و طبیعتا تمامی موارد منجر به سقط نخواهد شد اما به هر حال مشاهده این حالت نیاز به مراجعه به پزشک و معاینه و درمان دارد.


سقط غیرقابل اجتناب:

این اصطلاح به حالتی اطلاق می شود که در کنار خونریزی قبل از ۲۰ هفتگی دهانه رحم هم باز شده باشد که در این حالت معمولا برای جلوگیری از سقط نمی توان کاری کرد.

وضعیت سقط جنین و تخم پوچ چیست؟


سقط ناقص:

زمانی که قسمتی از محصولات حاملگی از رحم خارج شود اما قسمتی از آن خارج نشود. در این حالت معمولا خونریزی و لکه بینی ادامه می یابد که درمواردی به صورت خونریزی شدید است که می تواند بسیار خطرناک باشد و در این حالت چاره ای جز انجام جراحی و کورتاژ رحمی نداریم.


سقط کامل:

در این حالت کل محصولات حاملگی خود به خود خارج می شود که معمولا در سن حاملگی ۶ هفته یا کمتر و گاهی در سن حاملگی ۶ تا ۱۰ هفته اتفاق می افتد.


تخم پوچ:

در مواردی از سقط ها در واقع جنین وجود ندارد و رشد ناقصی از جفت و پرده ها هست که حدود ۷ تا ۸ هفتگی شناسایی شده و اغلب با جراحی و کورتاژ رحمی خارج می شود. این نوع از حاملگی و سقط ها برخلاف انواع دیگر قابلیت تکرار بیشتر را ندارد یعنی کسی که یک بار حاملگی پوچ داشته در حاملگی های بعدی مثل کسی است که هرگز سقط نداشته است.


علائم سقط:

خونریزی حتی به میزان کم و دردهای لگنی در سن حاملگی کمتر از ۲۰ هفته از علائم شایع سقط هستند البته این علائم در فردی با حاملگی نرمال هم دیده می شود، بنابر این جهت تشخیص سقط نیاز به معاینه و گاه سونوگرافی است.


در مواردی از سقط های ناقص بخصوص در کسانی که به صورت غیرقانونی و در شرایط آلوده اقدام به این کار می کنند، احتمال عفونت رحمی وجود دارد که علائم آن تب و درد شدید لگنی است که نیاز اورژانسی به بستری در بیمارستان و دریافت آنتی بیوتیک های قوی و سپس تخلیه رحم جهت حفظ جان مادر وجود دارد.

در این موارد احتمال چسبندگی داخل رحمی و نازایی بعدی هم وجود دارد، در حالی که در یک عمل جراحی کورتاژ که در بیمارستان و شرایط مناسب انجام شود چنین خطری بسیار نادر است.


مواردی هم وجود دارد که جنین مرده اما مادر علائم سقط را ندارد و از آنجایی که حضور جنین مرده در رحم مادر به مدت بیش از ۴ هفته موجب اختلالات انعقادی در مادر و ایجاد خطر برای او می شود، باید در اسرع وقت اقدام به تخلیه رحم با دارو یا جراحی کورتاژ تخلیه ای رحم برای حفظ جان مادر کرد.

 
اصولا سقط به معنای خروج محصولات حاملگی قبل از ۲۰ هفتگی است. در اینجا برخی وضعیت ها و تعریف پزشکی مربوط به آن ذکر می شود.


تهدید به سقط:

زم��نی از این عبارت استفاده می شود که خونریزی (به هر شکل از لکه بینی تا خونریزی شدید) قبل از ۲۰ هفتگی رخ دهد. این حالت در ۳۰ تا ۴۰ درصد حاملگی ها رخ می دهد و طبیعتا تمامی موارد منجر به سقط نخواهد شد اما به هر حال مشاهده این حالت نیاز به مراجعه به پزشک و معاینه و درمان دارد.


سقط غیرقابل اجتناب:

این اصطلاح به حالتی اطلاق می شود که در کنار خونریزی قبل از ۲۰ هفتگی دهانه رحم هم باز شده باشد که در این حالت معمولا برای جلوگیری از سقط نمی توان کاری کرد.

وضعیت سقط جنین و تخم پوچ چیست؟


سقط ناقص:

زمانی که قسمتی از محصولات حاملگی از رحم خارج شود اما قسمتی از آن خارج نشود. در این حالت معمولا خونریزی و لکه بینی ادامه می یابد که درمواردی به صورت خونریزی شدید است که می تواند بسیار خطرناک باشد و در این حالت چاره ای جز انجام جراحی و کورتاژ رحمی نداریم.


سقط کامل:

در این حالت کل محصولات حاملگی خود به خود خارج می شود که معمولا در سن حاملگی ۶ هفته یا کمتر و گاهی در سن حاملگی ۶ تا ۱۰ هفته اتفاق می افتد.


تخم پوچ:

در مواردی از سقط ها در واقع جنین وجود ندارد و رشد ناقصی از جفت و پرده ها هست که حدود ۷ تا ۸ هفتگی شناسایی شده و اغلب با جراحی و کورتاژ رحمی خارج می شود. این نوع از حاملگی و سقط ها برخلاف انواع دیگر قابلیت تکرار بیشتر را ندارد یعنی کسی که یک بار حاملگی پوچ داشته در حاملگی های بعدی مثل کسی است که هرگز سقط نداشته است.


علائم سقط:

خونریزی حتی به میزان کم و دردهای لگنی در سن حاملگی کمتر از ۲۰ هفته از علائم شایع سقط هستند البته این علائم در فردی با حاملگی نرمال هم دیده می شود، بنابر این جهت تشخیص سقط نیاز به معاینه و گاه سونوگرافی است.


در مواردی از سقط های ناقص بخصوص در کسانی که به صورت غیرقانونی و در شرایط آلوده اقدام به این کار می کنند، احتمال عفونت رحمی وجود دارد که علائم آن تب و درد شدید لگنی است که نیاز اورژانسی به بستری در بیمارستان و دریافت آنتی بیوتیک های قوی و سپس تخلیه رحم جهت حفظ جان مادر وجود دارد.

در این موارد احتمال چسبندگی داخل رحمی و نازایی بعدی هم وجود دارد، در حالی که در یک عمل جراحی کورتاژ که در بیمارستان و شرایط مناسب انجام شود چنین خطری بسیار نادر است.


مواردی هم وجود دارد که جنین مرده اما مادر علائم سقط را ندارد و از آنجایی که حضور جنین مرده در رحم مادر به مدت بیش از ۴ هفته موجب اختلالات انعقادی در مادر و ایجاد خطر برای او می شود، باید در اسرع وقت اقدام به تخلیه رحم با دارو یا جراحی کورتاژ تخلیه ای رحم برای حفظ جان مادر کرد.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه