رسانه و ارتباطات

نگاهی نقادانه به آگهی های تجاری در تلویزیون

امروزه هر کسی که پای تلویزیون می نشیند – حتی اگر برای تماشای یک سریال تلویزیونی وطنی باشد بیش از آنکه درگیر داستان، فضا و پیام های مستتر آن باشد در معرض تصاویر بسیار زیاد، پرسرعت و رنگارنگی قرار می گیرد که قبل از آن برنامه یا بین آن از جلوی چشمانش رژه می رود. این تصاویر آگهی های تجاری ای است که او را به شدت برای خرید یا استفاده کالاهای خاص تشویق و تحریص می کند و گاهی هراس از عواقب نخریدن آن کالا را هم به صورتی اغراق گونه به جان او می اندازد!. اگرچه این مسئله امری پذیرفته شده و رایج در بیشتر شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای است اما در تلویزیون م

ادامه مطلب ...
تأثیرپذیری مخاطبان از پیام های رسانه ها

▪ تأثیر رسانه ها به چه معناست و چه عواملی در این تأثیر گذاری رسانه نقش دارد؟. درباره تأثیر داشتن یا نداشتن رسانه بحث های بسیار ریشه ای وجود دارد. شاید اصلی ترین مبحث در ارتباطات هم تحت عنوان تأثیر رسانه (media effect) مطرح می شود. در ارتباط همیشه یک منبع فرستنده پیام و مخاطب (گیرندة پیام) وجود دارد که گاهی گیرنده پیام هم واکنشی نسبت به پیام دارد که به صورت یک پیام تازه به سمت فرستنده ارسال می شود. در ارتباطات میان فردی این تأثیرگذاری متقابل است، یعنی به میزانی که من و شما صحبت می کنیم، من به عنوان منبع و حرف هایم پیام، شما هم به عنوان گیرنده

ادامه مطلب ...
آیا مطبوعات ما نماینده افکار عمومی هستند؟

روزنامه ها منسجم کننده افکار عمومی و انعکاس دهنده عملکرد نظام و بررسی کننده مشکلات جامعه و طبعا انتقال دهنده ایده های نو برای مرتفع کردن مشکلات هستند. اما گاهی خود در مبارزه با بیماریهای اجتماعی و معضلات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، دچار برخی از بیماریها می شوند و در این زمینه وای به حال جامعه ای که ـ در مثل ـ کوری عصاکش کور دیگر شود. اوضاع برخی مطبوعات ما در ایران این گونه پیش می رود. در بررسی بیماریها و معضلات مطبوعا ت در ایران باید به تعریف کلی در این زمینه دست پیدا کنیم و با طرح برخی از سئوالات، پاسخگوی نیازهای این مجموعه و ارائه دهنده راه

مطبوعات و افکار عمومی

ادامه مطلب ...
مردم، مطبوعات و مفسدان اقتصادی

به جرات می توان گفت رسانه ها نقش مهم و بسزایی در آگاهی دادن و اطلاع رسانی به جامعه دارند. مطبوعات از مهمترین ابزارهای رسانه ای به عنوان رکن چهارم دموکراسی و نشانه رشد و شکوفایی کشورهاست و نقش تعیین کننده ای در روشنگری افکار عمومی به عهده دارند. دولت، سیاستمداران و کارکنان سیستم های اداری در مقابل مردم پاسخگو بوده وباید بکوشند تا حقایق را بی کم و کاست با توجه به صلاحیت جامعه به مردم اطلاع رسانی کنند تا شک و شبهه درمورد عملکرد مسوولا ن ازبین برودوحاشیه های دولت از نقطه نظر مردم و مطبوعات کمتر دیده شود. بی شک نقش مطبوعات در اطلاع رسانی و آگاهی د

ادامه مطلب ...
روند رو به رشد تجاری شدن اخبار

الگوی اغلب رسانه ها در اولویت بندی انتشار اخبار، پرچالش و بحث برانگیز بودن است. می توان گفت نوعی شخص محوری و گونه ای بیماری رسانه ای که شاید ناشی از «شهرت پرستی» باشد، به مثابه یک اپیدمی خطرناک، در کمین رسانه هاست. به دلیل سابقه طولانی تر رسانه های خارجی، می توان گفت این بیماری از رسانه های غیر وطنی به مطبوعات داخلی ما سرایت کرده، اما ریشه اش از هر جایی که آمده، بی گمان محصولی انسانی با خود به ارمغان نیاورده است. در اخبار جهانی رسانه های امروز، بسیار شاهد هستیم که رنج انسان های تهیدست در هیاهوی اخبار سنگین و رسمی رنگ می بازد و گاه دغدغه های

ادامه مطلب ...
عوامل موفقیت روابط عمومی ها

روابط عمومی علمی است که آغشته به هنر است و در عصر ارتباطات و اطلاعات به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر تلقی می شود هر چند که علی رغم بیش از دو دهه فعالیت های چشمگیر علمی و تصویب مقرراتی که ناظر بر ایجاد و تقویت روابط عمومی بوده است هنوز هنر هشتم به عنوان یک کار لوکس و تشریفاتی در بسیاری از سازمان ها ایفای نقش می کند اما گام های مهمی برای حرکت در یک مسیر رو به کمال بر توسعه نهاد روابط عمومی برداشته شده است که به نظر می رسد اگر خلع های قانونی موجود نیز برطرف شود و درک صحیحی از روابط عمومی همراه با تصویب شرح وظایف و ساختار جدید سازمانی ایجاد شود می ت

عوامل موفقیت روابط عمومی عوامل عمومی موفقیت موفقیت روابط عمومی ها

ادامه مطلب ...
توسعه ی سیاسی و رسانه ها

تاثیر رسانه ها در تحولات اجتماعی و سیاسی جوامع قابل مشهود است. رسانه ها می توانند در کاهش عوارض روانی توسعه نقش موثری داشته باشند؛ بنابراین دوران گذار، تغییر و حرکت به سمت توسعه باید دوران نقد باشد. برای نایل شدن به توسعه، رسانه ها می توانند با آموزش، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی و به عرصه کشاندن نخبگان و . این هزینه ها را به حداقل برسانند. در این میان رسانه های جمعی نقش زبان گویای آحاد ملت را بازی می کنند که می توان از تأثیرات اعمال حق نظارت رسانه ها بر ثبات سیاسی به چهار شکل زیر سخن گفت:. الف) تغییر و تحول خواست های شهروندان. ب) تغییر و تحول د

توسعه سیاسی توسعه رسانه ها توسعه رسانه

ادامه مطلب ...
رسانه ملی و مساله هویت ایرانی

● مساله مولف. در این تحقیق و پژوهش از دیدگاه های اندیشمندان، صاحبنظران غربی و ایرانی درباره مؤلفه هایی که هویت ملی را تشکیل می دهند، کمک گرفته شده و همچنین از نظریه هایی که تبیین کننده نقش رسانه ها در بازنمایی هویت ملی است، استفاده شده است. چارچوب نظری بحث نشان می دهد که دولت و قدرت سیاسی نقشی اساسی در بازنمایی هویت ملی ایفا می کند. این مساله از دوران باستان تاکنون در مورد ایران صادق بوده و دولت در همه عرصه های اجتماعی و سیاسی حضور فعال داشته است. «بازنمایی» در بحث های نظری، عملی «ایدئولوژیک» دانسته می شود زیرا بازنمایی یک رویداد، داستان یا ر

رسانه و هویت ملی رسانه و هویت ایرانی هویت ملی ایرانی

ادامه مطلب ...
نگاهی نقادانه به آگهی های تجاری در تلویزیون

امروزه هر کسی که پای تلویزیون می نشیند – حتی اگر برای تماشای یک سریال تلویزیونی وطنی باشد بیش از آنکه درگیر داستان، فضا و پیام های مستتر آن باشد در معرض تصاویر بسیار زیاد، پرسرعت و رنگارنگی قرار می گیرد که قبل از آن برنامه یا بین آن از جلوی چشمانش رژه می رود. این تصاویر آگهی های تجاری ای است که او را به شدت برای خرید یا استفاده کالاهای خاص تشویق و تحریص می کند و گاهی هراس از عواقب نخریدن آن کالا را هم به صورتی اغراق گونه به جان او می اندازد!. اگرچه این مسئله امری پذیرفته شده و رایج در بیشتر شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای است اما در تلویزیون م

ادامه مطلب ...
روزنامه نگاری جدید چیست؟

بسیاری گفته اند روزنامه نگاری بعد از یازدهم سپتامبر نوعی «روزنامه نگاری جدید» است؛ اگر روزنامه نگاری قدیم را براساس واقع بینی، بی طرفی و هم چنین سطحی بودن اخبار آن تعریف کنیم، روزنامه نگاری جدید علاوه بر آنکه به حوادث خبری جهانی توجه می کند، این حوادث را با نگاه ارزش گذارانه چاپ می کند. از یازدهم سپتامبر به بعد بحث های زیادی درباره ی «یک نوع روزنامه نگاری جدید» مطرح شده است. در بحبوحه ی جریان چشم گیری که به بالا رفتن تیراژ فروش در دکه های روزنامه فروشی در هفته های پس از آن فاجعه منجر شد، تحلیل گران از نوعی احساس هدفمندی جدیدی سخن می گفتند که ب

روزنامه نگاری چیست

ادامه مطلب ...
پدیده ای به نام «سایبر ژورنالیسم»-روزنامه نگاری آنلاین

اینترنت در دنیای امروز، منشا تحولاتی گسترده در همه عرصه ها شده و به تولد پدیده ای به نام «سایبر ژورنالیسم» منجر شده است که با سرعتی روزافزون، پهنه دنیای ارتباطات را در می نوردد. سایبر ژورنالیسم یک واژه کلی است و در عمل شاخه ها و رشته های متعددی همچون خبرگزاری ها، روزنامه های آنلاین و وبلاگ ها را در پهنه اینترنت در بر می گیرد. در این میان، روزنامه نگاری آنلاین به عنوان رشته ای جدید در عرصه روزنامه نگاری، شرایط و ویژگی های خاصی دارد که با روزنامه های چاپی و سایر انواع سایبر ژورنالیسم به کلی متفاوت است. روزنامه نگاری آنلاین با ظهور اینترنت در عرص

ادامه مطلب ...
روزنامه نگاری شهروندی چیست؟

دکتر امید علی مسعودی به بررسی روزنامه نگاری شهروندی، رویه ها و چالش ها و محدودیتها پرداخته است. این استاد علوم ارتباطات در توضیح رویه های این پدیده ی ارتباطاتی آورده است:. روزنامه نگاران شهروندی در رسانه های متنوعی از روزنامه های بازاری تا ایستگاه های رادیو تلویزیونی محلی اجتماعی کار می کنند. رسانه چاپی فضایی برای مشارکت کامل فراهم می کند درحالی که رسانه پخشی مستلزم رقابت و آموزش فنی است. متخصصان رسانه برای تولید رسانه ای به شهروندان فرصت کمی برای مشارکت می دهند و به مشاوران حرفه ای اکتفا می کنند. دوربین فیلمبرداری خانگی و برنامه های رایانه

روزنامه نگاری شهروندی روزنامه نگاری شهروندی چیست؟ روزنامه نگاری چیست

ادامه مطلب ...
در باب ضرورت روزنامه نویسی ادبی

۱) روزنامه نویسی ادبی پیش از هرچیز یک ضرورت است؛ این بدان معناست که ساخت بندی کنش روشنفکری امروز، با توجه به وضعیت انضمامی اینجا و اکنون، بیشتر از هرچیز، بستر شکل گیری خود را در برساختن نوع به خصوصی از ژورنالیسم می یابد. آن ژورنالیسمی که مدنظر است، نه به مثابه یک پیشه که به مثابه یک کنش گری ناگزیر جلوه گر می شود. وضعیت به طریقی است که در یک سو روزنامه نویسی با همه محدودیت ها و خطراتش وجود دارد و در سوی دیگر برهوت انفعال روزنامه نویسی تنها مجرای تنفسی حیات روشنفکری ایرانی است و رویگردانی از محدودیت ها و دشواری های آن یا مهاجرت و غربت نشینی است

ادامه مطلب ...
رسانه های ارتباط جمعی در جهان سوم-جهان سوم چیست؟

جهان امروز دارای مسائلی متفاوت با گذشته است و به همین دلیل نیاز است تا با نگاهی متفاوت با قبل، مسائل آن را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد. ماهیت مسایل جهان، مشکلات کلی بر آمده از آنها و دلایل قرار گرفتن آن مسایل در دستور کار بین المللی، ما را با سرشت سیاست جهان در آغاز قرن بیست و یکم بیشتر آشنا می سازد; سیاستی که دیگر مقهور مسایل برآمده از روابط شرق و غرب وایسم های قدیمی نیست و مسایل دیگری همچون ارتباطات و رسانه ها در آن نقش مهمی به عهده گرفته اند. در این نوشتار قصد بر آن است تا به نقش رسانه ها به عنوان یکی از مهمترین نهادهای برآمده از جه

رسانه های ارتباط جمعی رسانه ارتباط جمعی رسانه و ارتباط جمعی

ادامه مطلب ...
حسین مکی ؛ روزنامه نگاری که تاریخ نگار شد

حسین مکی فرزند باقر میبدی، در ۱۲۹۰ در میبد یزد متولد شد. تحصیلات ابتدایی را در مدرسه سلطانی و دوره متوسطه را در دارالمعلمین و مدرسه معرفت تا کلاس دهم گذراند. سپس به شهر یزد رفت و به پیشنهاد رئیس فرهنگ یزد در اداره فرهنگ این شهر به عنوان معلم کلاس ششم استخدام شد. مدت دو سال به معلمی پرداخت و پس از آن به تهران آمد و تحصیلات خود را نزد معلمین خصوصی ادامه داد. چندی ادبیات فارسی، صرف و نحو عربی، منطق و عرفان تحصیل کرد. در طول خدمت وظیفه، در زمینه مختلف ادبی تتبع نمود و موفق به تصحیح و چاپ دیوان عاشق اصفهانی، گلزار ادب و دیوان مشتاق اصفهانی شد.

تاریخ روزنامه نگاری

ادامه مطلب ...
وقتی خرّم سلطان و چنار و ارمیا، نفس صداوسیما را می گیرند...

"دیشب ماهواره همسایه داشت فلان برنامه رو نشون میداد. "؛ خود شما چندبار این جمله را به زبان آورده اید یا از زبان دوست و همکار شنیده اید و بعد هم کلی با تمسخر خندیده اید؟. چند سالی است که این شوخی بی مزه بین همه ما جریان دارد. مثل یک رازِ مگو که از قضا همه دنیا از آن خبر دارند و تبدیل به یک شوخی تلخ شده است. گمان می کنم دیگر همه باید بپذیریم که تعارف بس است. "ماهواره" پدیده ای است که به جای مواجهه درست با آن، سال هاست صورت مساله اش پاک می شود. به گواه آمارهای رسمی و غیررسمی درصد بالایی از ایرانیان ماهواره دارند و برنامه های آن را می بینند. بر

ادامه مطلب ...
تروریست های سراوان و رسانه ای به نام فیس بوک

صفحه فیس بوک گروه تروریستی موسوم به جیش العدل که مسئولیت حمله به سربازان ایرانی را پذیرفته است، همچنان فعال است و صفحه فعالی که نشان می دهد حادثه تروریستی سراوان و حمله عده ای از اشرار به سربازانی که وظیفه شان دفاع از تمامیت ارضی یک کشور و مقابله با قاچاق مواد مخدر است، علاوه بر تمام جنبه هایی که داشت یک سوی رسانه ای هم دارد که نباید از آن غافل شد. فیس بوک یک شبکه اجتماعی مجازی است؛ شبکه ای که بیشتر اعضای آن را مردم عادی تشکیل می دهند، مردمی که می خواهند از احوال خود و دوستانشان در این فضای مجازی بنویسند و در جریان خبرها قرار گیرند، خبرهایی که

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه