نوشته‌هایی با برچسب "مجلس شورای ملی"

پیشنهاد هویدا‌ و مذاکرات مجلس شورای ملی در سال های ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۶ درباره آلودگی هوا پیشنهاد هویدا‌ و مذاکرات مجلس شورای ملی در سال های ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۶ درباره آلودگی هوا

مصطفی ترک همدانی*. همیشه آرای پیشینیان که درباره مشکلات موجودشان که می توانسته به آینده گان شان برسد، برایم جالب بوده و امروز نیز به مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی درباره آلودگی هوا نظری انداختم. گفتگوهایی که خواهید خواند شامل مذاکرات نمایندگان و نخست وزیر وقت (هویدا) بوده و شما را به آلودگی های موجود وقت در45 سال پیش پایتخت خواهد برد. صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه(28) اردیبهشت ماه 1348. مجلس ساعت ده و ده دقیقه صبح به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید. رئیس _ آقای ابوذر بفرمائید. ابوذر . و اما موضوع دیگری هست و آن موضوع پارکها است که گزار

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه